Mentorzy

Poznaj Mentorów

Paulina Pyzioł

 

Digital Dragons Team

Krakowski Park Technologiczny

Klaudia Stawska-Magdziak

 

Digital Dragons Team

Krakowski Park Technologiczny

Łukasz Leszczyński

 

Digital Dragons Team

Krakowski Park Technologiczny

Piotr Żygadło

Krzysztof Kusak

 Vivid Games

Łukasz Hacura

 Anshar Studios

Łukasz Stawarz

 All in! Games

Konstanty Kalicki

Thing Trunk

Michał Gembicki

Wojciech Jaworski

Huqiao

Joanna Keler

Piotr Przybysławski

 4Gate 

Karolina Muth

Movie Games