Jak działa Akcelerator Digital Dragons

Wprowadzenie

Szukamy firm zarejestrowanych w Polsce, które:

 

 • posiadają interesującą grę wideo w fazie rozwoju
 • są gotowe do pokazania nam grywalnego builda, demo lub vertical slice
 • planują ukończyć grę na którąkolwiek z platform: PC, konsole, mobile, VR lub web
 • zbudowały zdeterminowany, doświadczony zespół
 • cechują się innowacyjnym podejściem do tworzenia gier
 • posiadają wysoki potencjał biznesowy
 • są prowadzone przez założycieli gotowych do intensywnej współpracy

Rekrutacja

Będzie to krótka procedura z kilkoma formalnościami:

 

 • wypełnisz formularz rekrutacyjny online
 • nasi eksperci ocenią twój projekt i opis zespołu wraz z twoimi zdiagnozowanymi potrzebami i motywacjami do dołączenia do Akceleratora Digital Dragons
 • zaprosimy najbardziej obiecujące zespoły na zdalny Selection Day lub indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
 • przedstawisz nam swoją grę i plany strategiczne

Siedem firm zostanie zaproszonych do naszego programu akceleracyjnego – ostatnią częścią rekrutacji będzie podpisanie umowy akceleracyjnej.

Wymagania formalne

 

 

 

 

 

 

Nasze wsparcie pochodzi ze środków publicznych, więc jest obciążone pewnymi formalnymi obostrzeniami.

Możemy wspierać firmy:

rozwińzwiń ↓
 • zarejestrowane w Polsce
 • obecne na rynku nie dłużej niż pięć lat
 • aid ze zdolnością do otrzymania pomocy publicznej de minimis
 • ze wszystkimi prawami intelektualnymi do produktu
 • ze statusem mikro- lub małego przedsiębiorcy

Nie możemy wspierać:

rozwińzwiń ↓
 • firm powiązanych kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem Digital Dragons
 • projektów, które otrzymały wsparcie na podstawie środków uzyskanych w ramach działania 2.28 Startup Booster Poland programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
 • firm prowadzących działalność wykluczoną przez Unię Europejską na mocy odpowiednich przepisów
 • spółek prowadzących działalność w zakresie:
  • produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych
  • handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
  • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich półproduktów
 • przedsiębiorców wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia unijnego, zgodnie z ustawą wdrożeniową
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów UE lub będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • przedsiębiorców zobowiązanych do zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem
 • przedsiębiorców, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość, czy posiadają prawa do projektu

Dokumenty formalne

Po zaproszeniu twojego studia do programu akceleracyjnego, poprosimy Cię o podpisanie umowy o dofinansowanie wraz z kilkoma załącznikami, weksla jako zabezpieczenia umowy, formularza pomocy de minimis oraz odpisu z KRS.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasz zespół będzie Twoim przewodnikiem na tej drodze. Wszystkie te formalności są standardowymi dokumentami w polskich akceleratorach współfinansowanych przez rządową Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze wzorami tych dokumentów można zapoznać się wcześniej – wystarczy pobrać je ze strony https://akcelerator.digitaldragons.pl/.

Granty

 

Najważniejsze wartości, które wyniesiesz z programu akceleracji, to unikalne know-how od naszych mentorów i partnerów, nowe kontakty i szybszy rozwój produktu. Ale mamy też dla Ciebie dotacje, które pochodzą z finansowanego przez UE Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Go Global

W ramach “Go Global" możesz otrzymać do 80 000 PLN. Możesz je przeznaczyć na koszty ekspansji zagranicznej: międzynarodowe wydarzenia B2B lub B2C, wizyty studyjne, pozyskiwanie partnerów biznesowych, lokalizację, rozwój produktu itp. Najważniejszym celem tej dotacji jest globalizacja i ekspansja zagraniczna.

Go Product

Ścieżka "Go Product" będzie dostępna w 2025 roku. Dzięki niej będziesz móc skupić się na rozwoju produktu: pozyskaniu partnerów biznesowych, wynagrodzeniach, oprogramowaniu, podwykonawcach itp. Najważniejszym celem tej dotacji jest unowocześnienie produktu i przyspieszenie rozwoju.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować wszystkie szczegóły w arkuszach Harmonogramu i Budżetu, wszystko zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz gry naszych absolwentów

Następne kroki: co po programie akceleracyjnym?

Zbudujmy razem społeczność! Dołącz do nas na DD Inn!

 

Dołącz do kanału na Discordzie

Digital Dragons Hub prowadzi wiele programów dla studiów growych. Absolwenci Digital Dragons Incubator & Accelerator często korzystają z proponowanych przez nas rozwiązań:

1

udział w konferencji Digital Dragons (co roku w maju w Krakowie), by pokazać swoją grę szerszej publiczności – oferujemy zniżki na bilety i darmowe stoiska dla absolwentów!

2

studia uczestniczące w naszych programach mają dostęp do naszej społeczności na Discordzie, gdzie jako pierwsi dowiadują się o nadchodzących projektach i wydarzeniach

3

często oferujemy naszym absolwentom zniżki na zorganizowane wyjazdy zagraniczne w ramach trwających programów (np. Kreatywna Małopolska, która pokrywa koszty podróży na konferencje dla studiów gier z Małopolski)

A co najważniejsze – każdy zespół w naszym ekosystemie może liczyć na nasze wsparcie. Zawsze promujemy ich premiery w mediach społecznościowych, informujemy o ich udziale w konferencjach i zapewniamy wsparcie doradcze.